Na výběru dodavatelů si dáváme záležet

Ještě před tím, než dodavatele zařadíme do energetické soutěže, ověřujeme jeho spolehlivost a kvalitu. Také díky tomu garantujeme vysokou úroveň energetické soutěže, díky které můžete ušetřit významné prostředky za dodávky elektřiny a plynu.

1. Dodavatel musí mít platnou licenci

Spolupracujeme s právně uznanými dodavateli, kteří jsou držiteli licence platné na území ČR. Seznam společností, které mají platnou licenci, si můžete kdykoliv ověřit on-line na stránce www.eru.cz v sekci Vyhledávač licencí.

2. Dodavatel musí splňovat index kvality

U každého dodavatele vyhodnocujeme především tyto parametry:

  • schopnost zákazníka včas připojit
  • transparentní smluvní dokumentace včetně cenového ujednání
  • přehledné a srozumitelné vyučtování
  • spolehlivost dodávek

3. Dodavatel musí garantovat zákaznickou péči

Dodavatel musí splňovat i podmínky kvalitní zákaznické péče, kde hlavními kriterii kvality je jeho dosažitelnost, dovolatelnost a rychlost řešení zákaznických podnětů.

4. Dodavatel musí být finančně stabilní

Prověřujeme veřejně dostupné finanční výkazy dodavatele a sledujeme jeho schopnost splácet své závazky. Neplnění závazků vůči státu si ohlídají patřičné instituce. Nám jde především o disciplínu dodavatele vůči spotřebiteli. kde je klíčovým tématem včasné a správné proplácení přeplatků.

5. Dodavatel musí dodržovat morální kodex

Jsme proti jakémukoliv klamání zákazníka, podsouvání nesrozumitelnách smluvních podmínek, manipulaci zákazníka do pro něj nevýhodné pozice. Žádáme od našich partnerů transparentní a korektní jednání založené na spokojenosti koncového zákazníka.

Seznam ověřených dodavetelů

U těchto dodavatelů pravidelně ověřujeme spolehlivost a kvalitu a garantujeme dodržování výše uvedených bodů ve všech Energetických soutěžích, které pořádáme.

 
LogoOvěření dodavateléOvěření licence
TGC Energie s.r.o.ERÚ
ARMEX ENERGY a.s.ERÚ
Amper Market, a.s.ERÚ
CENTROPOL ENERGY, a.s.ERÚ
E.ON Energie, a.s.ERÚ
EP ENERGY TRADING, a.s.ERÚ
Yello Energy - eYello CZ, k.s.ERÚ
Pražská plynárenská, a.s.ERÚ
SPP CZ, a.s.ERÚ