Pro zaměstnance provozujeme firemní akademii

Protože nám záleží na vzdělání a profesní kvalifikaci našich zaměstanců, jsme zapojeni do akreditovaného studijního programu University of Applied Management, který trvale poskytuje našim zaměstnancům špičkové vzdělávání a profesní rozvoj.

Získejte titul MBA během zaměstnání v Terra Group

Akreditovaný program pod záštitou University of Applied Management přináší zaměstnancům Terra Group možnost dvouletého studia, jehož úspěšné zakončení znamená pro zaměstnance získání titulu MBA.

Celý studijní program se skládá ze čtyř vzdělávacích modulů, které reflektují potřeby společnosti Terra Group a připravují tak zaměstnance na vykonávání manažerských pozic, ve kterých bude čelit výzvám spojeným s růstem společnosti, řízením změn i rozvojem zaměstnanců.

Modul komunikačních technik na základě technologie Paula Ekmana, výzkumu prováděného Institutem aplikované psychologie a Alberta Ellise.

Cílem modulu je připravit zaměstnance na zvládání komunikačně náročnějších situací, při kterých porozumí psychologickým faktorům těchto situací. Po splnění modulu bude zaměstnanec schopen chápat význam pokládání otázek, principy verbální i neverbální komunikace a dokáže je využít v praxi.

Trvání modulu je 4 měsíce (4 setkání v rozsahu 5 hodin) s tím, že v průběhu plní zaměstnanec zadané úkoly vlastní aplikací poznatků do sledované praxe.

Modul je zaměřený na získání dovednosti organizovat, vést a kontrolovat pracovníka v týmu tak, aby organizace mohla prosperovat. Součástí je nastavení/revize kontrolních mechanismů tak, aby bylo pod kontrolou co nejvíce rizik. Dále zaměstnanec získá dovednost prosadit etické principy a standardy v týmu, principy spravedlivých výměn a neposlední řadě etických pohovorů, jejichž cílem je navrátit selhávajícího člena týmu zpět do produktivity.

Cílem modulu je, aby absolvent byl úspěšný manažer používající správné a praxí ověřené postupy pro řízení a rozvoj týmu.

Trvání modulu je 3 měsíce (3 setkání v rozsahu 5 hodin) s tím, že v průběhu plní zaměstnanec zadané úkoly vlastní aplikací poznatků do sledované praxe.

Modul je zaměřený na získání dovednosti přitáhnout k sobě zajímavé a vhodné pracovníky, umět je poznat, prověřit a zjistit o nich vše potřebné ještě dříve, než budou organizaci stát peníze nebo než by mohli způsobit jakoukoliv škodu. Dále modul obsahuje i techniky pro rozvoj stávajících pracovníků v týmu tak, aby neustále docházelo ke sdílení informací - tzv. talent management.

Cílem bude, aby zaměstnanec získal vynikající dovednost pro příjem a výběr pracovníků do týmu, kterou ověří v praxi již během procházení tímto modulem.

Celý modul trvá 4 měsíce (4 setkání v rozsahu 5 hodin) s tím, že v průběhu plní zaměstnanec zadané úkoly vlastní aplikací poznatků do sledované praxe.

Modul zaměřený na iniciaci, průběh a řízení technologie změn v organizaci na základě aplikovaných technik Petera F. Druckera, Kurta Lewina a Johna P. Kottera.

Cílem toho modulu je, aby zaměstnanec dokázal vidět potřebu změn, uměl je iniciovat (sestavil tým pro jejich implementaci, získal pro inovace přízeň pracovníků a uměl změny komunikovat napříč organizací), řídit až do konce hladkou cestou a byl připraven na hrozící rizika.

Trvání modulu je 3 měsíce (3 setkání v rozsahu 5 hodin) s tím, že v průběhu plní zaměstnanec zadané úkoly vlastní aplikací poznatků do sledované praxe.

Po úspěšném absolvování teoreticko-praktického studia má každý zaměstnanec povinnost sepsat disertační práci v českém i anglickém jazyce, která se po doporučení vedoucím práce posílá do USA a je základem pro hodnocení a při úspěšném zakončení studia následuje udělení závěrečné hodnosti.

Celková řádná doba studia je 24 měsíců, z čehož teoreticko-praktická výuka trvá 14 měsíců a doba pro vypracování disertační práce je 10 měsíců. Absolvent získá právo užívat profesní hodnost/titul MBA uváděný za jménem.

Univerzitní certifikát pro TGI

Akreditace University of Applied Management

University of Applied Management poskytuje vzdělávání podle nejvyšších standardů aplikované výuky, u které je vyžadováno okamžité převedení do praxe. Univerzita je akreditována na mezinárodní úrovni pro výuku profesních manažerských programů (MBA) v oblasti managementu a leadershipu pomocí psychologického výcviku, praktické výuky s osobní účastí a kombinace individuálního, skupinového a distančního on-line vzdělávání. Dále je Univerzita akreditována evropskou a americkou akreditační institucí pro vzdělávání graduální a postgraduální (BBA, Mgr., MSc.,Ph.D.). V USA Univerzita spolupracuje s největší institucí pro vzdělávání koučů, Coachville a univerzitním konsorciem Ashely, který celosvětově vzdělává více než 1.600.000 studentů. V ČR Univerzita spolupracuje s Akademií věd.

University of Applied Management

Sídlo: Žitná 562/10, Praha 2, 120 00
Provozovna: Baarovo nábřeží 18, Brno 614 00
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76985, IČ: 03732177

  

Zaujala Vás naše firemní univerzita?

Rádi vás přivítáme v našem mladém kolektivu v Brně - Líšni nebo v Kuřimi, kde sídlíme ve vlastních, plně vybavených prostorách. Těšit se můžete na zajímavou a pestrou práci, spoustu nadšených kolegů a inovativní přístup při řešení nových pracovních výzev.


Volejte na tel. 778 539 920 a domluvte si termín pracovního pohovoru. Nebo nám napište na kariera.tgi@tgc.cz a my se vám ozveme.